Review in "Phisics World" - Infinite Instances: Studies and Images of Time - Romanian Translation


Cazuri infinite: Studii și Imagini de timp

 

Infinite instances: Studies and Images of Time publicată de editura Mark Batty Publisher, 2011, New York,  

www.infiniteinstances.com

 

Infinite Instances este o publicație internațională. Printre colaboratorii români se numără Costică Bradatan, Patrick Călinescu, Paul Doru Mugur și Catinca Țilea.

Cartea însumează articole științifice și lucrări ce au fost presentate în cadrul conferinței și expoziției ArcheTime, organizate de Olga Ast la “Tank Space” – centru pentru arte vizuale – în New York. Peste șaizeci de artiști, oameni de știință, arhitecți, scriitori, muzicieni și regizori de film din New York, Toronto, Amsterdam, Los Angeles, Baltimore, Washington DC și alte orașe din întreaga lume au luat parte și au contribuit la organizarea evenimentului.


Infinite Instances a fost revizuită critic de Fred Swist, senior graphic designer la editura IOP Publishing.  Recenzia a fost publicată în revista Physics World:
www.infiniteinstances.com/infinite_instances_review   
www.physicsworld.com/cws/article/print/2012/aug/23/reflections-on-time

PDF


Reflecții asupra timpului

Conferința ArcheTime nu se poate compara cu nicio altă conferință la care participă în mod normal fizicieni. Eveniment organizat de Olga Ast în iunie 2009, ArcheTime a adus împreună peste șaptezeci de profesioniști din domenii diferite, incluzând artiști, filozofi, scriitori și oameni de știință. Pe lângă programul conferinței și dezbateri deschise, evenimentul a fost însoțit de o expoziție ce a cuprins lucrări de artă vizuală, instalații și scurt metraje aparținând unor nume ca Jesse Stewart – percuționist premiat internațional, compozitor și instrumentist de “improv”, Ken Jacobs – regizor de film experimental, și Olga Ast insăși.

O astfel de alăturare multi-disciplinară este aproape indispensabilă, luând în considerare faptul că subiectul conferinței  este timpul, sau folosind cuvintele lui George Musser – autor de text științific și participant la conferință: “modul în care noi percepem timpul este atât de fundamental și ascuns încât toate eforturile umane sunt necesare pentru a-l putea confrunta”. Trei ani mai târziu, Ast totalizează toate contribuțiile conferinței întrun volum, o carte excelent de parcurs dimineața la cafea, Infinite Instances. Studies and Images of Time.

Asemeni conferinței, cartea abordează subiectul timpului din mai multe unghiuri: tonul tehnic al științei este adus în vecinatatea răspunsului imaginativ al artei sau al caracterului ingenios și experimental al designului. La prima vedere, conținutul eseurilor vizuale pare să nu respecte o ordine anume, însă, pe măsură ce parcurgi pagină cu pagină, contrastele încep să apară. Pe de o parte, timpul pare să fie perceput organic, asociat cu viața, mișcarea, creșterea; un exemplu este proiectul designerului Catinca Țilea, MyTime (trad. “timpul meu”). Acesta este reprezentat printrun cuantificator portabil al timpului, un soi de ceas de mână, în interiorul căruia se` dezvoltă o algă variabil, în funcție de lumina și căldura pe care le primește de la utilizator.

Pe de altă parte, timpul se poate identifica prin grafice și diagrame complexe, aparatură de măsurare de precizie și sisteme de vizualizare a informației. Un astfel de exemplu este eseul fizicianului Norman Zabusky, Space-Time Imagery in Art and Science (trad. Imagini ale spațiu-timpului în știință și artă). Aici Zabusky arată cum faimoasele crono-fotografii ale lui Eadweard Muybridge ce descriu mișcare, l-au inspirat nu numai pe Marcel Duchamp în lucrarea Nu descendant un escalier n° 2 (Nud coborând o scară nr. 2) ci și pe fiziologul Etienne-Jules Marey în seriile de imagini descriind miscare continuă, și pe Zabusky însuși în lucrarea sa despre viziometrie sau cuantificarea și vizualizarea evoluției obiectelor amorfe, întocmită împreună cu Martin Kruskal – om de știință.

Pentru mine, una dintre cele mai fascinante contribuții vine din partea unui graphic designer. Camilla Torna conduce un “experiment” în care roagă subiecți cu vârste între trei și șaptezeci și doi de ani să facă un desen despre propria lor interpretare asupra timpului. Răspunsurile primite sunt organizate întro bază de date numită Vizualizing Time (trad. Vizualizând timpul). Dintre acestea, douăzeci și cinci sunt publicate în carte. Desenele variază de la un singur punct pe hârtie până la rețele de unde aranjate cu grijă, sau linii și cercuri. Împreună, ele introduc un unghi interesant asupra felului în care timpul este perceput din punct de vedere metaforic, conceptual și artistic. Proiectul designerului Camilla Torna dezvăluie fascinația neobosită a oamenilor față de timp în aceeasi măsură în care scoate la lumină complexitatea de a-i întelege esența și ceea ce timpul reprezintă la nivel conceptual.

Prin explorarea diverselor abordări prezente în carte, un lucru devine foarte clar. Întrebarea esențială asupra timpului nu se bazează pe a căuta o definiție universală pentru acesta, ci pe a observa cum oamenii simt timpul sau se raportează la el din diferite perspective. Cartea își invită cititorii să exploreze, să investigheze și să reflecteze liber asupra subiectului timpului întro manieră care pune în valoare fiecare element ce ar putea fi inclus întro astfel de dezbatere. Infinite Instances este o carte care poate să fascineze atât ochiul specializat cât și cititorul de rând; mai cu seamă, este o carte de mare interes pentru cei implicați în lucrări multi-disciplinare sau în dialogul dintre știință și artă.

Recenzie de Fred Swist, www.fredswist.co.uk
Traducere de Catinca Tilea
, www.catincatilea.com